Czy i kiedy drukować prace dyplomowe w wersji draft?

Wszystkie prace dyplomowe zanim osiągną wersję ostateczną wymagają wielu poprawek. Zwykle również poprawki te są nanoszone na wydrukowanej wersji pracy, co oznacza konieczność kilkukrotnego drukowania całej pracy, a więc ponoszenia przez piszącego pracę dyplomową kosztów jej wydruku.

W celu zmniejszenia tych kosztów, a przy tym postępowania bardziej proekologicznego można w trakcie pisania pracy skorzystać z opcji wydruków roboczych, a więc wersji zwanej draft. Opcja ta umożliwia oszczędniejsze drukowanie dzięki zmniejszeniu zużycia tuszu w drukarce. Żeby z niej skorzystać to po wybraniu funkcji drukowania należy wejść w ustawienia drukarki dotyczące jakości wydruku i tam ustawić opcję szkic.

Dzięki zastosowaniu tej funkcji otrzymamy wydruk w może nieco niższej jakości niż wydruk normalny, ale który zachowa wszelkie ustawienia dotyczące układu strony. Pozwoli on przy tym zaoszczędzić tusz, a więc będziemy działać z korzyścią dla środowiska.

Z funkcji draft warto korzystać drukując kolejne rozdziały dla promotora czy też samodzielnie pracując z papierowym egzemplarzem pracy. Warto się także zastanowić, czy nie skorzystać z tej funkcji również w przypadku drukowania pracy dyplomowej do archiwum, która nie musi być przecież drukowana w najwyższej jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.