Bezpieczeństwo

Jeśli oddalamy się i opuszczamy fireway w poszukiwaniu piłki jesteśmy mało widoczni. W takim wypadku istnieje znak ostrzegawczy dla pozostałych osób znajdujących się w pobliżu. Należy zostawić torbę lub wózek w widocznym miejscu, aby ci którzy są za nami wiedzieli o naszej obecności. Nie należy też uderzać zbyt szybko, jeśli ktoś znajduję się w odległości stanowiącej dla niego ryzyko trafienia. Powinniśmy odczekać, aż się oddali lub zasygnalizuje, że zdoła się ukryć w wypadku niebezpieczeństwa.

Pierwszeństwo na polu golfowym przysługuje personelowi pola golfowego. Widząc pracownika personelu wykonującego jakieś prace należy poczekać aż je zakończy lub zezwoli nam na uderzenie. Zasady te dotyczą czynności wykonywanych przez pracownika w jakichkolwiek okolicznościach.

Środki bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pól golfowych. Zdarza się, że na polu golfowym panują miejscowe zasady bezpieczeństwa. W takim przypadku są one przedstawione na karcie wyników, w przewodniku lub na tablicach rozstawionych przy tee. Przepisy te dotyczą wszystkich i jeżeli pierwszy raz jesteśmy na danym polu powinniśmy się z nimi zapoznać i przestrzegać. Jeżeli istnieje choćby najmniejsze ryzyko, że uderzona piłka może trafi w człowieka, powinno się głośno krzyknąć FORE! i machać rękoma. Słysząc okrzyk FORE! należy odwrócić się plecami do dołka z którego dobiega krzyk oraz kucnąć.

Wróć